2018.01.12

Leki zagrożone brakiem dostępności

W związku z publikacją Obwieszczenia Ministra Zdrowia  z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na 15 stycznia 2018 r. przeanalizowano je pod kątem leków obecnie refundowanych. Na liście znalazło się 154 opakowań preparatów refundowanych z 54 grup limitowych

Informacje na temat ustalania listy leków zagrożonych brakiem dostępności  tutaj .

2018.01.10

Legislacja - priorytety zdrowotne

W dniu dzisiejszym opublikowano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie priorytetów zdrowotnych z dnia 4 stycznia 2018 roku.

2018.01.09

Aktualizacja raportu Kolejki w programach lekowych

Na podstawie najnowszych danych o kolejkach w programach lekowych zaktualizowano raport Kolejki w programach lekowych. Według najnowszych danych, liczba osób oczekujących na świadczenia wykonywane w ramach programów lekowych na koniec ostatniego zaraportowanego miesiąca sprawozdawczego wynosiła 9 006 osób. Najwięcej osób oczekiwało na realizację programów:

  1. B.71. Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową – 6 162 oczekujących
  2. B.70. Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) – 902 oczekujących
  3. B.29. Leczenie stwardnienia rozsianego – 644 oczekujących
  4. B.1. Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B – 384 oczekujących
  5. B.33. Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym – 165 oczekujących

W ostatnim zaraportowanym miesiącu sprawozdawczym z listy osób oczekujących skreślono 1 604 osoby z powodu wykonania świadczenia w ramach programu lekowego. Średni czas oczekiwania na jego wykonanie wynosił 5,99 dni.

Raport dostępny po zalogowaniu się, przez wybór z menu bocznego odpowiedniego narzędzia aplikacji (jak w przypadku pozostałych raportów).

Zapraszamy do korzystania!

2018.01.02

Prawo farmaceutyczne - nowa wersja projektu

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało nową wersję projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne.  Opublikowano m.in.  pismo przewodnie do nowego tekstu, w którym przedstawiono zmiany jakie wprowadzano.

2017.12.29

Kolejne mapy potrzeb zdrowotnych

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o opublikowaniu map potrzeb zdrowotnych dla 15 grup chorób (tzw. moduł B) uzupełnionych o analizę podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS). Mapy opracował Departament Analiz i Strategii Ministerstwa Zdrowia wraz z ponad 150 ekspertami medycznymi, którzy reprezentują specjalizacje zaangażowane w leczenie poszczególnych grup chorób. Wypracowane dokumenty zostały również poddane dyskusji z konsultantami krajowymi oraz wojewódzkimi.

W pierwszej połowie 2018 roku MZ planuje udostępnić platformę elektroniczną (Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych) prezentującą cyfrowo wszystkie analizy z map.

Dostęp do tego modułu jest zablokowany.
W celu uzyskania dostępu prosimy skontaktować się
z administratorem witryny z ramienia Państwa firmy.OK

Dostęp do tego modułu jest zablokowany.
W celu uzyskania dostępu prosimy skontaktować się
z administratorem witryny z ramienia Państwa firmy.

OK

Dostęp do tego modułu jest zablokowany.
W celu uzyskania dostępu prosimy skontaktować się
z administratorem witryny z ramienia Państwa firmy.

OK

Rozbudowany model, pozwalający na przewidzenie
uruchomienia mechanizmu payback oraz jego poziomu
w polskim systemie ochrony zdrowia.

Jeśli są Państwo zainteresowani dostępem do tej
funkcji, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: ikar[at]hta.pl
lub telefoniczny (+48) 502 495 488

OK

Dostęp do tego modułu jest zablokowany.
W celu uzyskania dostępu prosimy skontaktować się
z administratorem witryny z ramienia Państwa firmy.

OK

Dostęp do tego modułu jest chwilowo zablokowany.OK

Funkcja pozwalająca wygenerować kalkulator do pliku MS Excel służący do symulacji zmian cen refundowanych produktów w obrębie grup limitowych z dodatkowymi obliczeniami obrazującymi wpływ na budżet.

Jeśli są Państwo zainteresowani dostępem do tej
funkcji, prosimy o kontakt pod adresem mailowym:
ikar[at]hta.pl
lub telefoniczny (+48) 502 495 488OK

Funkcja pozwalająca wygenerować wykresy obrazujące sytuację wybranego produktu lub grupy limitowej w zakresie zmian cen oraz sprzedaży.

Jeśli są Państwo zainteresowani dostępem do tej
funkcji, prosimy o kontakt pod adresem mailowym:
ikar[at]hta.pl
lub telefoniczny (+48) 502 495 488OK

Funkcja pozwala zapamiętywac konkretne wyszukiwania co umożliwia szybki powrót do najczęściej używanych danych.

Jeśli są Państwo zainteresowani dostępem do tej
funkcji, prosimy o kontakt pod adresem mailowym:
ikar[at]hta.pl
lub telefoniczny (+48) 502 495 488OK