2017.09.21

Aktualizacja danych sprzedażowych II kwartał 2017

W związku z publikacją Uchwały w sprawie przyjęcia okresowego sprawozdania z działalności NFZ za II kwartał 2017 r. z dnia 14.09.2017 r. zaktualizowano bazę aplikacji IKAR pro o dane na temat wartości zrefundowanych leków oraz kwot poniesionych przez pacjentów na leki refundowane w drugim kwartale 2017 roku.
2017.09.21

Leki refundowane zagrożone brakiem dostępności

W związku z publikacją Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2017 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na 15 września 2017 r. przeanalizowano je pod kątem leków obecnie refundowanych. Na liście znalazło się 166 opakowań preparatów refundowanych z 58 grup limitowych

Informacje na temat ustalania listy leków zagrożonych brakiem dostępności  tutaj .

2017.09.19

Aktualizacja Raportu realizacji programów lekowych

W związku z publikacją okresowego sprawozdania z działalności NFZ za II kwartał 2017 r. zaktualizowaliśmy raport realizacji programów lekowych.

Raport dostępny po zalogowaniu się, przez wybór z menu bocznego odpowiedniego narzędzia aplikacji (jak w przypadku pozostałych raportów).

Zapraszamy do korzystania!

2017.09.13

Aktualizacja raportu Kolejki w programach lekowych

Na podstawie najnowszych danych o kolejkach w programach lekowych zaktualizowano raport Kolejki w programach lekowych . Według najnowszych danych, liczba osób oczekujących na świadczenia wykonywane w ramach programów lekowych na koniec ostatniego zaraportowanego miesiąca sprawozdawczego wynosiła 13 675 osób. Najwięcej osób oczekiwało na realizację programów:

  1. B.71. Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową – 9 489 oczekujących
  2. B.70. Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) – 1 184 oczekujących
  3. B.29. Leczenie stwardnienia rozsianego – 860 oczekujących
  4. B.2. Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C – 453 oczekujących
  5. B.1. Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B – 441 oczekujących

W ostatnim zaraportowanym miesiącu sprawozdawczym z listy osób oczekujących skreślono 1 612 osób z powodu wykonania świadczenia w ramach programu lekowego. Średni czas oczekiwania na jego wykonanie wynosił 5,95 dni.

Raport dostępny po zalogowaniu się, przez wybór z menu bocznego odpowiedniego narzędzia aplikacji (jak w przypadku pozostałych raportów).

Zapraszamy do korzystania!

2017.08.31

Podsumowanie pierwszego roku 75+

 Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł podsumował dziś pierwszy rok programu 75+ 

Statystyki programu 75+ podane przez MZ

  • 15 000 000 – tyle recept z kodem „S” zostało zrealizowanych w ciągu pierwszego roku realizacji programu.
  • 2 200 000 – tyle pacjentów skorzystało z programu. Większość z nich cyklicznie wykupuje potrzebne leki po niskich cenach.
  • 40 milionów – tyle opakowań leków wydano w ciągu roku realizacji programu.
  • 1530 – tyle pozycji znajduje się na liście leków 75+ (113 substancje czynne).

Dostęp do tego modułu jest zablokowany.
W celu uzyskania dostępu prosimy skontaktować się
z administratorem witryny z ramienia Państwa firmy.OK

Dostęp do tego modułu jest zablokowany.
W celu uzyskania dostępu prosimy skontaktować się
z administratorem witryny z ramienia Państwa firmy.

OK

Dostęp do tego modułu jest zablokowany.
W celu uzyskania dostępu prosimy skontaktować się
z administratorem witryny z ramienia Państwa firmy.

OK

Rozbudowany model, pozwalający na przewidzenie
uruchomienia mechanizmu payback oraz jego poziomu
w polskim systemie ochrony zdrowia.

Jeśli są Państwo zainteresowani dostępem do tej
funkcji, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: ikar[at]hta.pl
lub telefoniczny (+48) 502 495 488

OK

Dostęp do tego modułu jest zablokowany.
W celu uzyskania dostępu prosimy skontaktować się
z administratorem witryny z ramienia Państwa firmy.

OK

Dostęp do tego modułu jest chwilowo zablokowany.OK

Funkcja pozwalająca wygenerować kalkulator do pliku MS Excel służący do symulacji zmian cen refundowanych produktów w obrębie grup limitowych z dodatkowymi obliczeniami obrazującymi wpływ na budżet.

Jeśli są Państwo zainteresowani dostępem do tej
funkcji, prosimy o kontakt pod adresem mailowym:
ikar[at]hta.pl
lub telefoniczny (+48) 502 495 488OK

Funkcja pozwalająca wygenerować wykresy obrazujące sytuację wybranego produktu lub grupy limitowej w zakresie zmian cen oraz sprzedaży.

Jeśli są Państwo zainteresowani dostępem do tej
funkcji, prosimy o kontakt pod adresem mailowym:
ikar[at]hta.pl
lub telefoniczny (+48) 502 495 488OK

Funkcja pozwala zapamiętywac konkretne wyszukiwania co umożliwia szybki powrót do najczęściej używanych danych.

Jeśli są Państwo zainteresowani dostępem do tej
funkcji, prosimy o kontakt pod adresem mailowym:
ikar[at]hta.pl
lub telefoniczny (+48) 502 495 488OK