2018.06.15

Zmiana planu finansowego NFZ

W opublikowanym Zarządzeniu Nr 51/2018/DEF Prezesa NFZ z dnia 15 czerwca 2018 r.  w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 rok zmniejszyła się kwota określona w pozycji B1 "obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną" z przeznaczeniem na zwiększenie środków z pozycji B2 "Koszty świadczeń opieki zdrowotnej" w planach oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia o kwotę 510 512 tys. zł

Dodatkowe środki mają zostać przeznaczone na:

 • ambulatoryjną opiekę specjalistyczną,
 • lecznictwo szpitalne,
 • opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień,
 • rehabilitację leczniczą,
 • świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej,
 • opiekę paliatywną i hospicyjną,
 • leczenie stomatologiczne,
 • lecznictwo uzdrowiskowe,
 • świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie,
 • koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy.

Obraz niedostępny

2018.06.14

Aktualizacja raportu Kolejki w programach lekowych

Na podstawie najnowszych danych o kolejkach w programach lekowych zaktualizowano raport Kolejki w programach lekowych. Według najnowszych danych, liczba osób oczekujących na świadczenia wykonywane w ramach programów lekowych na koniec ostatniego zaraportowanego miesiąca sprawozdawczego wynosiła 8 335 osób. Najwięcej osób oczekiwało na realizację programów:

 1. B.71. Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową – 4 780 oczekujących
 2. B.70. Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) – 973 oczekujących
 3. B.29. Leczenie stwardnienia rozsianego – 814 oczekujących
 4. B.1. Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B – 314 oczekujących
 5. B.33. Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym – 281 oczekujących

W ostatnim zaraportowanym miesiącu sprawozdawczym z listy osób oczekujących skreślono 1 364 osoby z powodu wykonania świadczenia w ramach programu lekowego. Średni czas oczekiwania na jego wykonanie wynosił 4,31 dni.

Raport dostępny po zalogowaniu się, przez wybór z menu bocznego odpowiedniego narzędzia aplikacji (jak w przypadku pozostałych raportów).

Zapraszamy do korzystania!

2018.06.04

Kolejne mapy potrzeb zdrowotnych

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o opublikowaniu map potrzeb zdrowotnych z zakresu lecznictwa szpitalnego  na lata 2019 - 2021. Opracowane mapy zawierają najnowsze dostępne dane za 2016 r. i przedstawiają analizy w podziale na 80 typów oddziałów szpitalnych. Mapy opracował Departament Analiz i Strategii Ministerstwa Zdrowia wraz z ponad 30 ekspertami medycznymi, którzy reprezentują specjalizacje zaangażowane w leczenie chorób na poszczególnych oddziałach. Wypracowane dokumenty zostały również poddane dyskusji z konsultantami krajowymi oraz wojewódzkimi.

W III kwartale 2018 roku MZ planuje udostępnić platformę elektroniczną (Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych) prezentującą cyfrowo wszystkie analizy z map.

2018.05.29

Zarządzenia Prezesa NFZ - programy lekowe

Na stronie NFZ opublikowano zarządzenie Nr 44/2018/DGL Prezesa NFZ z dnia 29 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe oraz w sprawie zmiany zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

2018.05.28

Zarządzenia Prezesa NFZ - chemioterapia

Na stronie NFZ opublikowano zarządzenie Nr 43/2018/DGL Prezesa NFZ z dnia 25 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia oraz w sprawie zmiany zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

Dostęp do tego modułu jest zablokowany.
W celu uzyskania dostępu prosimy skontaktować się
z administratorem witryny z ramienia Państwa firmy.OK

Dostęp do tego modułu jest zablokowany.
W celu uzyskania dostępu prosimy skontaktować się
z administratorem witryny z ramienia Państwa firmy.

OK

Dostęp do tego modułu jest zablokowany.
W celu uzyskania dostępu prosimy skontaktować się
z administratorem witryny z ramienia Państwa firmy.

OK

Rozbudowany model, pozwalający na przewidzenie
uruchomienia mechanizmu payback oraz jego poziomu
w polskim systemie ochrony zdrowia.

Jeśli są Państwo zainteresowani dostępem do tej
funkcji, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: ikar[at]hta.pl
lub telefoniczny (+48) 502 495 488

OK

Dostęp do tego modułu jest zablokowany.
W celu uzyskania dostępu prosimy skontaktować się
z administratorem witryny z ramienia Państwa firmy.

OK

Dostęp do tego modułu jest chwilowo zablokowany.OK

Funkcja pozwalająca wygenerować kalkulator do pliku MS Excel służący do symulacji zmian cen refundowanych produktów w obrębie grup limitowych z dodatkowymi obliczeniami obrazującymi wpływ na budżet.

Jeśli są Państwo zainteresowani dostępem do tej
funkcji, prosimy o kontakt pod adresem mailowym:
ikar[at]hta.pl
lub telefoniczny (+48) 502 495 488OK

Funkcja pozwalająca wygenerować wykresy obrazujące sytuację wybranego produktu lub grupy limitowej w zakresie zmian cen oraz sprzedaży.

Jeśli są Państwo zainteresowani dostępem do tej
funkcji, prosimy o kontakt pod adresem mailowym:
ikar[at]hta.pl
lub telefoniczny (+48) 502 495 488OK

Funkcja pozwala zapamiętywac konkretne wyszukiwania co umożliwia szybki powrót do najczęściej używanych danych.

Jeśli są Państwo zainteresowani dostępem do tej
funkcji, prosimy o kontakt pod adresem mailowym:
ikar[at]hta.pl
lub telefoniczny (+48) 502 495 488OK