2018.02.13

Łatwiejszy dostęp do wyrobów medycznych

Dnia 3 marca 2018 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Nowy dokument wprowadza następujące zmiany:

  • Poszerzenie wykazu wyrobów medycznych o:
  • zbiornik na insulinę do osobistej pompy insulinowej,
  • wyroby medyczne do Systemu Ciągłego MonitorowaniaGlikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT) – sensor/elektroda i transmiter/nadajnik.
  • Wprowadzenie możliwości (w uzasadnionych medycznie przypadkach) skrócenia czasu użytkowania wózków inwalidzkich dla dorosłych.
  • Zwiększenie limitów ilościowych na środki absorpcyjne z 60 do 90 sztuk na miesiąc.
  • Rozszerzenie kryterium przyznawania wyrobów stomijnych o pacjentów z przetoką ślinową.

2018.02.05

Aktualizacja danych sprzedażowych X 2017

W związku z nowymi danymi sprzedażowymi opublikowanymi w ramach komunikatu DGL z dnia 05.02.2018 r. o wielkości kwoty refundacji i liczbie zrefundowanych opakowań od stycznia do października 2017, zaktualizowano bazę aplikacji IKAR pro o te dane.
2018.01.30

Błąd w obwieszczeniu I 2018

Naczelna Izba Aptekarska zwróciła się do Podsekretarza Stanu Marcina Czecha z prośbą o zajęcie stanowiska wobec błędu jaki pojawił się na obowiązującym obwieszczeniu w sprawie leków refundowanych. Na liście leków refundowanych zamieszczono opakowania, dla których wraz z końcem 2017 roku wygasła decyzja o refundacji.

2018.01.29

Euro Health Consumer Index 2017

Opublikowano Euro Health Consumer Index na 2017 rok . Raport jest porównaniem oceny funkcjonowania systemów opieki zdrowotnej w 35 krajach. EHCI analizuje krajową opiekę zdrowotną na 46 wskaźnikach.

2018.01.29

AOTMiT - legislacja

W dniu dzisiejszym opublikowano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji . Zakłada on zlikwidowanie stanowiska jednego zastępcy Prezesa Agencji oraz możliwość tworzenia oddziałów zamiejscowych Agencji.

Dostęp do tego modułu jest zablokowany.
W celu uzyskania dostępu prosimy skontaktować się
z administratorem witryny z ramienia Państwa firmy.OK

Dostęp do tego modułu jest zablokowany.
W celu uzyskania dostępu prosimy skontaktować się
z administratorem witryny z ramienia Państwa firmy.

OK

Dostęp do tego modułu jest zablokowany.
W celu uzyskania dostępu prosimy skontaktować się
z administratorem witryny z ramienia Państwa firmy.

OK

Rozbudowany model, pozwalający na przewidzenie
uruchomienia mechanizmu payback oraz jego poziomu
w polskim systemie ochrony zdrowia.

Jeśli są Państwo zainteresowani dostępem do tej
funkcji, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: ikar[at]hta.pl
lub telefoniczny (+48) 502 495 488

OK

Dostęp do tego modułu jest zablokowany.
W celu uzyskania dostępu prosimy skontaktować się
z administratorem witryny z ramienia Państwa firmy.

OK

Dostęp do tego modułu jest chwilowo zablokowany.OK

Funkcja pozwalająca wygenerować kalkulator do pliku MS Excel służący do symulacji zmian cen refundowanych produktów w obrębie grup limitowych z dodatkowymi obliczeniami obrazującymi wpływ na budżet.

Jeśli są Państwo zainteresowani dostępem do tej
funkcji, prosimy o kontakt pod adresem mailowym:
ikar[at]hta.pl
lub telefoniczny (+48) 502 495 488OK

Funkcja pozwalająca wygenerować wykresy obrazujące sytuację wybranego produktu lub grupy limitowej w zakresie zmian cen oraz sprzedaży.

Jeśli są Państwo zainteresowani dostępem do tej
funkcji, prosimy o kontakt pod adresem mailowym:
ikar[at]hta.pl
lub telefoniczny (+48) 502 495 488OK

Funkcja pozwala zapamiętywac konkretne wyszukiwania co umożliwia szybki powrót do najczęściej używanych danych.

Jeśli są Państwo zainteresowani dostępem do tej
funkcji, prosimy o kontakt pod adresem mailowym:
ikar[at]hta.pl
lub telefoniczny (+48) 502 495 488OK