2018.04.27

Obwieszczenie MZ

W związku z publikacją Obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 maja 2018 r. zaktualizowano moduły Wykaz otwarty, Programy lekowe i Chemioterapia w serwisie IkarPro. Aplikację odświeżono również o raporty porównujące aktualne Obwieszczenie z poprzednim, które są do pobrania po zalogowaniu z menu po lewej stronie. Pozostałe raporty, w tym kalkulatory, negocjacyjne dostępne będą wkrótce.

Serdecznie zapraszamy do korzystania!
2018.04.24

Projekt obwieszczenia MZ - sprostowanie

W związku z tym, że w poprzedniej wersji raportu ogólnego dla wykazu B nastąpiła pomyłka edytorska dotycząca liczby nowych substancji (niewłaściwe przypisanie substancji oxcarbazepinum jako nowej na wykazie B), które pojawiły się w projekcie obwieszczenia, dodaliśmy poprawioną wersję raportu. Za pomyłkę przepraszamy.
2018.04.23

Aktualizacja danych sprzedażowych I 2018

W związku z nowymi danymi sprzedażowymi opublikowanymi w ramach komunikatu DGL z dnia 23.04.2018 r. o wielkości kwoty refundacji i liczbie zrefundowanych opakowań w styczniu 2018, zaktualizowano bazę aplikacji IKAR pro o te dane.
2018.04.23

Projekt obwieszczenia MZ z dnia 20-04-2018 r.

W związku z publikacją PROJEKTU OBWIESZCZENIA MINISTRA ZDROWIA w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 maja 2018 r. publikujemy RAPORTY porównujące zmiany jakie zaszły w stosunku do obowiązującego obwieszczenia.

  • Raporty ogólne (pliki: 2018-05-01_vs_2018-03-01_ref_...) porównują liczbę opakowań, grup limitowych oraz substancji czynnych w poszczególnych wykazach (A, B i C)
  • Raporty szczegółowe (pliki: 2018-05-01_vs_2018-03-01_opak_...) odnoszą się do zmian cen (urzędowe, hurtowe, detaliczne, limity finansowania) w podziale na poszczególne grupy limitowe (osobno dla wykazów A, B i C).

Raporty są do pobrania tutaj (wersje pdf) lub po zalogowaniu się z menu bocznego (wersje pdf + excel, wybierając Raporty -> Obwieszczenie vs Projekt).

2018.04.17

Zmiana planu finansowego NFZ

W opublikowanym Zarządzeniu Nr 33/2018/DEF Prezesa NFZ z dnia 16 kwietnia 2018 r.   w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 rok zmniejszyła się kwota określona w pozycji B1 "obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną" z przeznaczeniem na zwiększenie środków z pozycji B2 "Koszty świadczeń opieki zdrowotnej" w planach oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia o kwotę 280 860 tys. zł. zł

Dodatkowe środki mają zostać przeznaczone na:

  • koszty świadczeń opieki zdrowotnej,
  • leczenie szpitalne,
  • opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień
  • koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy

Obraz niedostępny

Dostęp do tego modułu jest zablokowany.
W celu uzyskania dostępu prosimy skontaktować się
z administratorem witryny z ramienia Państwa firmy.OK

Dostęp do tego modułu jest zablokowany.
W celu uzyskania dostępu prosimy skontaktować się
z administratorem witryny z ramienia Państwa firmy.

OK

Dostęp do tego modułu jest zablokowany.
W celu uzyskania dostępu prosimy skontaktować się
z administratorem witryny z ramienia Państwa firmy.

OK

Rozbudowany model, pozwalający na przewidzenie
uruchomienia mechanizmu payback oraz jego poziomu
w polskim systemie ochrony zdrowia.

Jeśli są Państwo zainteresowani dostępem do tej
funkcji, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: ikar[at]hta.pl
lub telefoniczny (+48) 502 495 488

OK

Dostęp do tego modułu jest zablokowany.
W celu uzyskania dostępu prosimy skontaktować się
z administratorem witryny z ramienia Państwa firmy.

OK

Dostęp do tego modułu jest chwilowo zablokowany.OK

Funkcja pozwalająca wygenerować kalkulator do pliku MS Excel służący do symulacji zmian cen refundowanych produktów w obrębie grup limitowych z dodatkowymi obliczeniami obrazującymi wpływ na budżet.

Jeśli są Państwo zainteresowani dostępem do tej
funkcji, prosimy o kontakt pod adresem mailowym:
ikar[at]hta.pl
lub telefoniczny (+48) 502 495 488OK

Funkcja pozwalająca wygenerować wykresy obrazujące sytuację wybranego produktu lub grupy limitowej w zakresie zmian cen oraz sprzedaży.

Jeśli są Państwo zainteresowani dostępem do tej
funkcji, prosimy o kontakt pod adresem mailowym:
ikar[at]hta.pl
lub telefoniczny (+48) 502 495 488OK

Funkcja pozwala zapamiętywac konkretne wyszukiwania co umożliwia szybki powrót do najczęściej używanych danych.

Jeśli są Państwo zainteresowani dostępem do tej
funkcji, prosimy o kontakt pod adresem mailowym:
ikar[at]hta.pl
lub telefoniczny (+48) 502 495 488OK