2018.01.25

Kierunki i strategie planowanych działań MZ

Jednym z tematów posiedzenia Komisji Zdrowia w dniu 24 stycznia 2018 roku była informacja Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego o kierunkach i strategii planowanych działań Ministerstwa Zdrowia. Wśród elementów, które wymagają optymalizacji, a które można poprawić bez dramatycznych zmian systemu wymieniono przetargi i strukturę zakupową w placówkach medycznych czy wywóz leków za granicę.

2018.01.24

Produkcja leków i substancji w Polsce w 2017 r.

GUS podał dane o produkcji leków i substancji w Polsce w 2017 roku. Poniżej przedstawiono zestawienie w porównaniu z rokiem 2016.

Obraz niedostępny

2018.01.17

Zarządzenia Prezesa NFZ - programy lekowe

Na stronie NFZ opublikowano zarządzenie Nr 3/2018/DGL Prezesa NFZ z dnia 17 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

2018.01.17

Zarządzenia Prezesa NFZ - chemioterapia

Na stronie NFZ opublikowano zarządzenie Nr 2/2018/DGL Prezesa NFZ z dnia 17 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

2018.01.12

Leki zagrożone brakiem dostępności

W związku z publikacją Obwieszczenia Ministra Zdrowia  z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na 15 stycznia 2018 r. przeanalizowano je pod kątem leków obecnie refundowanych. Na liście znalazło się 154 opakowań preparatów refundowanych z 54 grup limitowych

Informacje na temat ustalania listy leków zagrożonych brakiem dostępności  tutaj .

Dostęp do tego modułu jest zablokowany.
W celu uzyskania dostępu prosimy skontaktować się
z administratorem witryny z ramienia Państwa firmy.OK

Dostęp do tego modułu jest zablokowany.
W celu uzyskania dostępu prosimy skontaktować się
z administratorem witryny z ramienia Państwa firmy.

OK

Dostęp do tego modułu jest zablokowany.
W celu uzyskania dostępu prosimy skontaktować się
z administratorem witryny z ramienia Państwa firmy.

OK

Rozbudowany model, pozwalający na przewidzenie
uruchomienia mechanizmu payback oraz jego poziomu
w polskim systemie ochrony zdrowia.

Jeśli są Państwo zainteresowani dostępem do tej
funkcji, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: ikar[at]hta.pl
lub telefoniczny (+48) 502 495 488

OK

Dostęp do tego modułu jest zablokowany.
W celu uzyskania dostępu prosimy skontaktować się
z administratorem witryny z ramienia Państwa firmy.

OK

Dostęp do tego modułu jest chwilowo zablokowany.OK

Funkcja pozwalająca wygenerować kalkulator do pliku MS Excel służący do symulacji zmian cen refundowanych produktów w obrębie grup limitowych z dodatkowymi obliczeniami obrazującymi wpływ na budżet.

Jeśli są Państwo zainteresowani dostępem do tej
funkcji, prosimy o kontakt pod adresem mailowym:
ikar[at]hta.pl
lub telefoniczny (+48) 502 495 488OK

Funkcja pozwalająca wygenerować wykresy obrazujące sytuację wybranego produktu lub grupy limitowej w zakresie zmian cen oraz sprzedaży.

Jeśli są Państwo zainteresowani dostępem do tej
funkcji, prosimy o kontakt pod adresem mailowym:
ikar[at]hta.pl
lub telefoniczny (+48) 502 495 488OK

Funkcja pozwala zapamiętywac konkretne wyszukiwania co umożliwia szybki powrót do najczęściej używanych danych.

Jeśli są Państwo zainteresowani dostępem do tej
funkcji, prosimy o kontakt pod adresem mailowym:
ikar[at]hta.pl
lub telefoniczny (+48) 502 495 488OK