2018.01.10

Legislacja - priorytety zdrowotne

W dniu dzisiejszym opublikowano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie priorytetów zdrowotnych z dnia 4 stycznia 2018 roku.

2018.01.09

Aktualizacja raportu Kolejki w programach lekowych

Na podstawie najnowszych danych o kolejkach w programach lekowych zaktualizowano raport Kolejki w programach lekowych. Według najnowszych danych, liczba osób oczekujących na świadczenia wykonywane w ramach programów lekowych na koniec ostatniego zaraportowanego miesiąca sprawozdawczego wynosiła 9 006 osób. Najwięcej osób oczekiwało na realizację programów:

  1. B.71. Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową – 6 162 oczekujących
  2. B.70. Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) – 902 oczekujących
  3. B.29. Leczenie stwardnienia rozsianego – 644 oczekujących
  4. B.1. Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B – 384 oczekujących
  5. B.33. Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym – 165 oczekujących

W ostatnim zaraportowanym miesiącu sprawozdawczym z listy osób oczekujących skreślono 1 604 osoby z powodu wykonania świadczenia w ramach programu lekowego. Średni czas oczekiwania na jego wykonanie wynosił 5,99 dni.

Raport dostępny po zalogowaniu się, przez wybór z menu bocznego odpowiedniego narzędzia aplikacji (jak w przypadku pozostałych raportów).

Zapraszamy do korzystania!

2018.01.02

Prawo farmaceutyczne - nowa wersja projektu

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało nową wersję projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne.  Opublikowano m.in.  pismo przewodnie do nowego tekstu, w którym przedstawiono zmiany jakie wprowadzano.

2017.12.29

Kolejne mapy potrzeb zdrowotnych

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o opublikowaniu map potrzeb zdrowotnych dla 15 grup chorób (tzw. moduł B) uzupełnionych o analizę podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS). Mapy opracował Departament Analiz i Strategii Ministerstwa Zdrowia wraz z ponad 150 ekspertami medycznymi, którzy reprezentują specjalizacje zaangażowane w leczenie poszczególnych grup chorób. Wypracowane dokumenty zostały również poddane dyskusji z konsultantami krajowymi oraz wojewódzkimi.

W pierwszej połowie 2018 roku MZ planuje udostępnić platformę elektroniczną (Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych) prezentującą cyfrowo wszystkie analizy z map.

2017.12.29

Zarządzenia Prezesa NFZ - chemioterapia

Na stronie NFZ opublikowano projekt zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia. Uwagi można zgłaszać do 11 stycznia 2018 roku.

Dostęp do tego modułu jest zablokowany.
W celu uzyskania dostępu prosimy skontaktować się
z administratorem witryny z ramienia Państwa firmy.OK

Dostęp do tego modułu jest zablokowany.
W celu uzyskania dostępu prosimy skontaktować się
z administratorem witryny z ramienia Państwa firmy.

OK

Dostęp do tego modułu jest zablokowany.
W celu uzyskania dostępu prosimy skontaktować się
z administratorem witryny z ramienia Państwa firmy.

OK

Rozbudowany model, pozwalający na przewidzenie
uruchomienia mechanizmu payback oraz jego poziomu
w polskim systemie ochrony zdrowia.

Jeśli są Państwo zainteresowani dostępem do tej
funkcji, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: ikar[at]hta.pl
lub telefoniczny (+48) 502 495 488

OK

Dostęp do tego modułu jest zablokowany.
W celu uzyskania dostępu prosimy skontaktować się
z administratorem witryny z ramienia Państwa firmy.

OK

Dostęp do tego modułu jest chwilowo zablokowany.OK

Funkcja pozwalająca wygenerować kalkulator do pliku MS Excel służący do symulacji zmian cen refundowanych produktów w obrębie grup limitowych z dodatkowymi obliczeniami obrazującymi wpływ na budżet.

Jeśli są Państwo zainteresowani dostępem do tej
funkcji, prosimy o kontakt pod adresem mailowym:
ikar[at]hta.pl
lub telefoniczny (+48) 502 495 488OK

Funkcja pozwalająca wygenerować wykresy obrazujące sytuację wybranego produktu lub grupy limitowej w zakresie zmian cen oraz sprzedaży.

Jeśli są Państwo zainteresowani dostępem do tej
funkcji, prosimy o kontakt pod adresem mailowym:
ikar[at]hta.pl
lub telefoniczny (+48) 502 495 488OK

Funkcja pozwala zapamiętywac konkretne wyszukiwania co umożliwia szybki powrót do najczęściej używanych danych.

Jeśli są Państwo zainteresowani dostępem do tej
funkcji, prosimy o kontakt pod adresem mailowym:
ikar[at]hta.pl
lub telefoniczny (+48) 502 495 488OK