2018.04.13

Aktualizacja raportu Kolejki w programach lekowych

Na podstawie najnowszych danych o kolejkach w programach lekowych zaktualizowano raport Kolejki w programach lekowych. Według najnowszych danych, liczba osób oczekujących na świadczenia wykonywane w ramach programów lekowych na koniec ostatniego zaraportowanego miesiąca sprawozdawczego wynosiła 10 871 osób. Najwięcej osób oczekiwało na realizację programów:

  1. B.71. Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową – 6 792 oczekujących
  2. B.70. Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) – 1 204 oczekujących
  3. B.29. Leczenie stwardnienia rozsianego – 879 oczekujących
  4. B.1. Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B – 499 oczekujących
  5. B.33. Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym – 312 oczekujących

W ostatnim zaraportowanym miesiącu sprawozdawczym z listy osób oczekujących skreślono 1 675 osób z powodu wykonania świadczenia w ramach programu lekowego. Średni czas oczekiwania na jego wykonanie wynosił 4,68 dni.

Raport dostępny po zalogowaniu się, przez wybór z menu bocznego odpowiedniego narzędzia aplikacji (jak w przypadku pozostałych raportów).

Zapraszamy do korzystania!

2018.04.05

Raport substancje w programach lekowych

W związku z publikacją okresowego sprawozdania z działalności NFZ za IV kwartał 2017 r. oraz danych sprzedażowych z komunikatów DGL za okres styczeń - grudzień 2017 r. zaktualizowaliśmy raport substancje w programach lekowych.

Raport dostępny po zalogowaniu się, przez wybór z menu bocznego odpowiedniego narzędzia aplikacji (jak w przypadku pozostałych raportów).

Zapraszamy do korzystania!

2018.03.29

Zlecenie MZ na stronie AOTMiT

W dniu 27.03.2018 na stronie AOTMiT opublikowano zlecenie MZ dotyczące przygotowanie opinii w sprawie efektywności produktów leczniczych z następujących grup limitowych we wszystkich wskazaniach refundacyjnych określonych w aktualnym wykazie leków refundowanych oraz we wszystkich poziomach odpłatności (chyba że wskazano inaczej) tj.: 3.1, 3.2, 7.1, 12.1, 12.2, 18.3, 20.0, 22.0, 24.2, 26.0, 28.0, 30.0, 31.0, 33.1, 33.2, 34.1, 37.0, 41.0, 42.0, 43.0, 49.0, 50.0, 51.0, 59.0, 75.1, 75.2, 80.0, 81.1, 81.2, 82.2, 82.3, 83.0, 85.0, 103.2, 110.1, 110.2, 120.2, 128.0, 129.0, 133.0, 136.0, 144.0, 145.0, 146.3, 150.1, 158.1, 163.1, 163.1, 165.0, 178.2, 178.3, 178.5, 179.1, 179.3, 183.0, 192.0, 194.1, 194.2, 196.0, 197.1, 198.0, 199.1, 199.2, 199.3, 200.1, 201.1, 201.3, 203.0, 205.1, 206.1, 206.2, 208.0, 210.0, 226.0, 242.0, 245.0, 308.0 z uwzględnieniem ich limitu finansowania, w populacji osób powyżej 75 roku życia, oraz przygotowanie danych do rankingu wskazanych leków z uwzględnieniem:

  • A. znaczenia jednostki chorobowej w ramach potrzeb zdrowotnych pacjentów z populacji powyżej 75 r.ż. na podstawie podręczników medycznych, danych o chorobie, obciążeniu pacjenta chorobą, tj. wpływem choroby podstawowej na stan pacjenta – w skali od 0 do 1,
  • B. skuteczności i bezpieczeństwa oraz siły zaleceń dotyczących stosowania leku na podstawie najnowszych rekomendacji klinicznych – w skali od 0 do 1,
  • C. aktualnej dostępności dla świadczeniobiorców do wskazanych terapii w oparciu o wielkość dopłat do wymienionych leków – w skali od 0 do 1.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami.

2018.03.26

Aktualizacja Raportu realizacji programów lekowych

W związku z publikacją okresowego sprawozdania z działalności NFZ za IV kwartał 2017 r. oraz danych sprzedażowych z komunikatów DGL za okres styczeń - grudzień 2017 r. zaktualizowaliśmy raport realizacji programów lekowych.

Raport dostępny po zalogowaniu się, przez wybór z menu bocznego odpowiedniego narzędzia aplikacji (jak w przypadku pozostałych raportów).

Zapraszamy do korzystania!

2018.03.23

Aktualizacja danych sprzedażowych XII 2017

W związku z nowymi danymi sprzedażowymi opublikowanymi w ramach komunikatu DGL z dnia 23.03.2018 r. o wielkości kwoty refundacji i liczbie zrefundowanych opakowań od stycznia do grudnia 2017, zaktualizowano bazę aplikacji IKAR pro o te dane.

Dostęp do tego modułu jest zablokowany.
W celu uzyskania dostępu prosimy skontaktować się
z administratorem witryny z ramienia Państwa firmy.OK

Dostęp do tego modułu jest zablokowany.
W celu uzyskania dostępu prosimy skontaktować się
z administratorem witryny z ramienia Państwa firmy.

OK

Dostęp do tego modułu jest zablokowany.
W celu uzyskania dostępu prosimy skontaktować się
z administratorem witryny z ramienia Państwa firmy.

OK

Rozbudowany model, pozwalający na przewidzenie
uruchomienia mechanizmu payback oraz jego poziomu
w polskim systemie ochrony zdrowia.

Jeśli są Państwo zainteresowani dostępem do tej
funkcji, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: ikar[at]hta.pl
lub telefoniczny (+48) 502 495 488

OK

Dostęp do tego modułu jest zablokowany.
W celu uzyskania dostępu prosimy skontaktować się
z administratorem witryny z ramienia Państwa firmy.

OK

Dostęp do tego modułu jest chwilowo zablokowany.OK

Funkcja pozwalająca wygenerować kalkulator do pliku MS Excel służący do symulacji zmian cen refundowanych produktów w obrębie grup limitowych z dodatkowymi obliczeniami obrazującymi wpływ na budżet.

Jeśli są Państwo zainteresowani dostępem do tej
funkcji, prosimy o kontakt pod adresem mailowym:
ikar[at]hta.pl
lub telefoniczny (+48) 502 495 488OK

Funkcja pozwalająca wygenerować wykresy obrazujące sytuację wybranego produktu lub grupy limitowej w zakresie zmian cen oraz sprzedaży.

Jeśli są Państwo zainteresowani dostępem do tej
funkcji, prosimy o kontakt pod adresem mailowym:
ikar[at]hta.pl
lub telefoniczny (+48) 502 495 488OK

Funkcja pozwala zapamiętywac konkretne wyszukiwania co umożliwia szybki powrót do najczęściej używanych danych.

Jeśli są Państwo zainteresowani dostępem do tej
funkcji, prosimy o kontakt pod adresem mailowym:
ikar[at]hta.pl
lub telefoniczny (+48) 502 495 488OK