2013.12.18

Projekt Obwieszczenia MZ z dn. 20.12.2013

W związku z publikacją PROJEKTU OBWIESZCZENIA MINISTRA ZDROWIA w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2014 r. publikujemy RAPORTY porównujące zmiany jakie zaszły w stosunku do obowiązującego obwieszczenia.

  • Raporty ogólne ( pliki: 2013-11-01_vs_2013-09-01_ref_...) porównują liczbę opakowań, grup limitowych oraz substancji czynnych w poszczególnych wykazach (A, B i C)
  • Raporty szczegółowe (pliki: 2013-11-01_vs_2013-09-01_opak_...) odnoszą się do zmian cen (urzędowe, hurtowe, detaliczne, limity finansowania) w podziale na poszczególne grupy limitowe (osobno dla wykazów A, B i C).

Raporty są do pobrania tutaj oraz po zalogowaniu się z menu bocznego (wybierając Raporty -> porównanie projektu z obwieszczeniem)

Uwaga: Przy analizowaniu zmian w cenach należy wziąć pod uwagę, iż w projekcie obwieszczenia marża hurtowa przyjęta jestna poziomie 6% dla części A oraz 5% dla części B i C.

2013.12.17

Nowości w kalkulatorach negocjacyjnych

W dniu dzisiejszym prezentujemy Państwu nowe kalkuklatory negocjacyjne. 

Od dzisiaj w kalkulatorach jest możliwość zmiany udziałów preparatów w grupie. Zmiana ceny została poszerzona o kilka możliwości  - teraz, oprócz nowej ceny zbytu można wpisać nową cenę zbytu za LDD czy też procentową zmianę ceny danego leku. 

Dodatkowo, w przypadku wprowadzenia do grupy nowego preparatu, obliczana jest maksymalna cena zbytu netto, jaką można zaproponować w danym przypadku.

Kalkulatory, jak do tej pory, można pobrać z menu z lewej strony.

Zapraszamy do testowania!

2013.12.02

Aktualizacja prognozy krótkoterminowej

W dniu dzisiejszym zaktualizowano prognozę krótkoterminową.

2013.11.27

Aktualizacja bazy danych - dane sprzedażowe

Bazę aplikacji IKAR pro zaktualizowano o najnowsze dane, opublikowane w ramach komunikatu DGL z dnia 26.11.2013 r. o wielkości kwoty refundacji i liczbie zrefundowanych opakowań za okres od stycznia do sierpnia 2013 r. Aktualizacja prognozy krótkoterminowej nastąpi w ciągu tygodnia.
2013.11.13

Aktualizacja bazy danych

W dniu dzisiejszym zaktualizowano bazę danych aplikacji IKAR pro. Zmieniony został sposób raportowania insulin. Zmiana ma przede wszystkim wpływ na sposób wyszukiwania insulin oraz na raport dla WLR A w części dotyczących substancji.

Dostęp do tego modułu jest zablokowany.
W celu uzyskania dostępu prosimy skontaktować się
z administratorem witryny z ramienia Państwa firmy.OK

Dostęp do tego modułu jest zablokowany.
W celu uzyskania dostępu prosimy skontaktować się
z administratorem witryny z ramienia Państwa firmy.

OK

Dostęp do tego modułu jest zablokowany.
W celu uzyskania dostępu prosimy skontaktować się
z administratorem witryny z ramienia Państwa firmy.

OK

Rozbudowany model, pozwalający na przewidzenie
uruchomienia mechanizmu payback oraz jego poziomu
w polskim systemie ochrony zdrowia.

Jeśli są Państwo zainteresowani dostępem do tej
funkcji, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: ikar[at]hta.pl
lub telefoniczny (+48) 502 495 488

OK

Dostęp do tego modułu jest zablokowany.
W celu uzyskania dostępu prosimy skontaktować się
z administratorem witryny z ramienia Państwa firmy.

OK

Dostęp do tego modułu jest chwilowo zablokowany.OK

Funkcja pozwalająca wygenerować kalkulator do pliku MS Excel służący do symulacji zmian cen refundowanych produktów w obrębie grup limitowych z dodatkowymi obliczeniami obrazującymi wpływ na budżet.

Jeśli są Państwo zainteresowani dostępem do tej
funkcji, prosimy o kontakt pod adresem mailowym:
ikar[at]hta.pl
lub telefoniczny (+48) 502 495 488OK

Funkcja pozwalająca wygenerować wykresy obrazujące sytuację wybranego produktu lub grupy limitowej w zakresie zmian cen oraz sprzedaży.

Jeśli są Państwo zainteresowani dostępem do tej
funkcji, prosimy o kontakt pod adresem mailowym:
ikar[at]hta.pl
lub telefoniczny (+48) 502 495 488OK

Funkcja pozwala zapamiętywac konkretne wyszukiwania co umożliwia szybki powrót do najczęściej używanych danych.

Jeśli są Państwo zainteresowani dostępem do tej
funkcji, prosimy o kontakt pod adresem mailowym:
ikar[at]hta.pl
lub telefoniczny (+48) 502 495 488OK