2013.09.20

Aktualizacja bazy danych - dane sprzedażowe

W związku z publikacją Uchwały Nr 19/2013/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 września 2013 r., bazę aplikacji IKAR pro zaktualizowano o dane dotyczące wartości sprzedaży oraz kwot dopłat pacjentów za okres kwiecień-czerwiec 2013 dla wykazu otwartego.

Równocześnie informujemy, iż kwoty refundacji oraz liczba sprzedanych opakowań za miesiąc czerwiec 2013 zostaną dodane do bazy przy publikacji komunikatu DGL Narodowego Fundusza Zdrowia.

2013.09.01

Aktualizacja - Obwieszczenie MZ z dnia 26 sierpnia 2013

Baza aplikacji IKAR pro została dzisiaj zaktualizowana o Obwieszczenie Ministra Zdrowia zawierającego listę refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 września 2013.

Lista, w części A, zawiera 22 nowe produkty, w tym preparat zawierający wcześniej nierefundowany kwas zoledronowy, dla którego została utworzona odrębna grupa limitowa.

Zoledronian został również wpisany na WLR w części C, razem z 2 produktami zawierającymi idarubicynę. W części B WLR, do wykazu dopisano 6 produktów zawierających substancję czynną temozolomid.

Pełny tekst Obwieszczenia dostępny jest na stronach Ministerstwa Zdrowia (tutaj)

2013.08.21

Aktualizacja bazy danych

Bazę aplikacji IKAR pro zaktualizowano o najnowsze dane, opublikowane w ramach komunikatu DGL z dnia 14.08.2013 r. o wielkości kwoty refundacji i liczbie zrefundowanych opakowań za okres od stycznia do maja 2013 r.

2013.07.25

Aktualizacja bazy danych

Bazę aplikacji IKAR pro zaktualizowano o najnowsze dane, opublikowane w ramach komunikatu DGL z dnia 24.07.2013 r. o wielkości kwoty refundacji i liczbie zrefundowanych opakowań za okres od stycznia do kwietnia 2013 r.

2013.07.24

IKAR pro w nowej odsłonie

W dniu dzisiejszym prezentujemy Państwu nową odsłonę aplikacji IKAR pro!

Nowy IKAR pro, oprócz danych dotyczących wykazu otwartego, zawiera analogiczne dane dla wykazu leków refundowanych w ramach programu lekowego oraz w ramach chemioterapii. Drugą istotną zmianą jest rozszerzenie opcji wyszukiwania: dodana została możliwość zmiany interesującego nas obwieszczenia, a tym samym wgląd w ceny i sprzedaż dla każdego miesiąca dla wszystkich leków refundowanych, począwszy od stycznia 2012 roku.

Poza wspomnianymi wyżej zmianami w funkcjonalności, IKAR pro zyskał nową szatę graficzną (w tym ulepszone wykresy) oraz szereg rozwiązań ułatwiających pracę z danymi.

IKAR zawiera najnowsze dane refundacyjne (wszystkie obwieszczenia od 1 stycznia 2012 do 1 lipca 2013) oraz dane sprzedażowe do marca 2013, uwzględniające ostatnio (18.07) zaktualizowane wartości dla grudnia 2012.

Zapraszamy do testowania!

Dostęp do tego modułu jest zablokowany.
W celu uzyskania dostępu prosimy skontaktować się
z administratorem witryny z ramienia Państwa firmy.OK

Dostęp do tego modułu jest zablokowany.
W celu uzyskania dostępu prosimy skontaktować się
z administratorem witryny z ramienia Państwa firmy.

OK

Dostęp do tego modułu jest zablokowany.
W celu uzyskania dostępu prosimy skontaktować się
z administratorem witryny z ramienia Państwa firmy.

OK

Rozbudowany model, pozwalający na przewidzenie
uruchomienia mechanizmu payback oraz jego poziomu
w polskim systemie ochrony zdrowia.

Jeśli są Państwo zainteresowani dostępem do tej
funkcji, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: ikar[at]hta.pl
lub telefoniczny (+48) 502 495 488

OK

Dostęp do tego modułu jest zablokowany.
W celu uzyskania dostępu prosimy skontaktować się
z administratorem witryny z ramienia Państwa firmy.

OK

Dostęp do tego modułu jest chwilowo zablokowany.OK

Funkcja pozwalająca wygenerować kalkulator do pliku MS Excel służący do symulacji zmian cen refundowanych produktów w obrębie grup limitowych z dodatkowymi obliczeniami obrazującymi wpływ na budżet.

Jeśli są Państwo zainteresowani dostępem do tej
funkcji, prosimy o kontakt pod adresem mailowym:
ikar[at]hta.pl
lub telefoniczny (+48) 502 495 488OK

Funkcja pozwalająca wygenerować wykresy obrazujące sytuację wybranego produktu lub grupy limitowej w zakresie zmian cen oraz sprzedaży.

Jeśli są Państwo zainteresowani dostępem do tej
funkcji, prosimy o kontakt pod adresem mailowym:
ikar[at]hta.pl
lub telefoniczny (+48) 502 495 488OK

Funkcja pozwala zapamiętywac konkretne wyszukiwania co umożliwia szybki powrót do najczęściej używanych danych.

Jeśli są Państwo zainteresowani dostępem do tej
funkcji, prosimy o kontakt pod adresem mailowym:
ikar[at]hta.pl
lub telefoniczny (+48) 502 495 488OK