2017.12.19

Raport - E-zdrowie - czego oczekują pacjenci?

Raport e-zdrowie został wykonany w ramach projektu dialogu społecznego pt. Razem dla Zdrowia i dotyczy przede wszystkim opinii i oczekiwań obywateli na temat wdrożenia w Polsce elektronicznej dokumentacji medycznej. Rozwój technologii e-zdrowia jest ogólnoświatowym trendem, który ma na celu zmianę systemu opieki zdrowotnej sprawiając, by był on bardziej przyjazny pacjentowi oraz tańszy . Innowacyjne rozwiązania e-zdrowia, poprawiają koordynację usług medycznych poprzez lepszy obieg informacji i wymianę danych medycznych między pracownikami służby zdrowia a pacjentami.

W dokumencie przedstawione są min. opinie obywateli (zebrane na podstawie sondażu on-line przeprowadzonego wspólnie przez: Fundacje My Pacjenci wraz z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) oraz portalem www.znanylekarz.pl ) a także rozważania na tematy takie jak: korzystanie z narzędzi e-zdrowia, e-recepty oraz prywatność i bezpieczeństwo danych medycznych. Oprócz tego zaprezentowane zostały również międzynarodowe doświadczenia we wdrażaniu e-usług w obszarze ochrony zdrowia na przykładzie telemedycyny.

Z przeprowadzonych badań wyraźnie wynika, że pacjenci są otwarci na nowe rozwiązania elektronicznej dokumentacji medycznej, a najbardziej zainteresowani są:

  • umawianiem wizyt przez Internet (90% respondentów),
  • odbiorem wyników badań dodatkowych (83%),
  • szukaniem i lokalizowanie świadczeniodawców (79%)
  • dostępem do informacji o jakości opieki u danego świadczeniodawcy (68%).

Raport dostępny jest na stronie projektu dialogu społecznego pt. Razem dla Zdrowia i do pobrania tutaj.

2017.12.19

Aktualizacja danych sprzedażowych IX 2017

W związku z nowymi danymi sprzedażowymi opublikowanymi w ramach komunikatu DGL z dnia 18.12.2017 r. o wielkości kwoty refundacji i liczbie zrefundowanych opakowań od stycznia do września 2017, zaktualizowano bazę aplikacji IKAR pro o te dane.
2017.12.18

Projekt obwieszczenia MZ z dnia 18-12-2017 r.

W związku z publikacją PROJEKTU OBWIESZCZENIA MINISTRA ZDROWIA w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2018 r. publikujemy RAPORTY porównujące zmiany jakie zaszły w stosunku do obowiązującego obwieszczenia.

  • Raporty ogólne ( pliki: 2018-01-01_vs_2017-11-01_ref_...) porównują liczbę opakowań, grup limitowych oraz substancji czynnych w poszczególnych wykazach (A, B i C)
  • Raporty szczegółowe (pliki: 2018-01-01_vs_2017-11-01_opak_...) odnoszą się do zmian cen (urzędowe, hurtowe, detaliczne, limity finansowania) w podziale na poszczególne grupy limitowe (osobno dla wykazów A, B i C).

Raporty są do pobrania tutaj (wersje pdf) lub po zalogowaniu się z menu bocznego (wersje pdf + excel, wybierając Raporty -> Obwieszczenie vs Projekt).

2017.12.18

Zmiany legislacyjne - wyroby medyczne

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED opublikowała swoje  stanowisko,  dotyczące nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Poparła kierunek planowanych zmian, w szczególności w zakresie wprowadzenia nowych pozycji do wykazu oraz rozszerzenia katalogu osób uprawnionych do wystawiania zleceń na poszczególne rodzaje wyrobów medycznych. Izba wróciła uwagę na konieczność dostosowania limitów finansowania do aktualnych realiów rynkowych.

W ramach konsultacji publicznych Izba POLMED opracowała do projektu szereg szczegółowych uwag, których uwzględnienie może podnieść jakość funkcjonowania systemu oraz polepszyło sytuację pacjentów. Izba rekomenduje rozszerzenie zakresu osób uprawnionych do wystawiania zleceń na aparaty słuchowe oraz wkładki uszne o dyplomowanych protetyków słuchu i lekarzy POZ oraz możliwość skrócenia okresu użytkowana wyrobów medycznych.

2017.12.18

Zarządzenia Prezesa NFZ

Lista wszystkich zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programów lekowych oraz chemioterapii jest dostępna do pobrania  tutaj .

Dostęp do tego modułu jest zablokowany.
W celu uzyskania dostępu prosimy skontaktować się
z administratorem witryny z ramienia Państwa firmy.OK

Dostęp do tego modułu jest zablokowany.
W celu uzyskania dostępu prosimy skontaktować się
z administratorem witryny z ramienia Państwa firmy.

OK

Dostęp do tego modułu jest zablokowany.
W celu uzyskania dostępu prosimy skontaktować się
z administratorem witryny z ramienia Państwa firmy.

OK

Rozbudowany model, pozwalający na przewidzenie
uruchomienia mechanizmu payback oraz jego poziomu
w polskim systemie ochrony zdrowia.

Jeśli są Państwo zainteresowani dostępem do tej
funkcji, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: ikar[at]hta.pl
lub telefoniczny (+48) 502 495 488

OK

Dostęp do tego modułu jest zablokowany.
W celu uzyskania dostępu prosimy skontaktować się
z administratorem witryny z ramienia Państwa firmy.

OK

Dostęp do tego modułu jest chwilowo zablokowany.OK

Funkcja pozwalająca wygenerować kalkulator do pliku MS Excel służący do symulacji zmian cen refundowanych produktów w obrębie grup limitowych z dodatkowymi obliczeniami obrazującymi wpływ na budżet.

Jeśli są Państwo zainteresowani dostępem do tej
funkcji, prosimy o kontakt pod adresem mailowym:
ikar[at]hta.pl
lub telefoniczny (+48) 502 495 488OK

Funkcja pozwalająca wygenerować wykresy obrazujące sytuację wybranego produktu lub grupy limitowej w zakresie zmian cen oraz sprzedaży.

Jeśli są Państwo zainteresowani dostępem do tej
funkcji, prosimy o kontakt pod adresem mailowym:
ikar[at]hta.pl
lub telefoniczny (+48) 502 495 488OK

Funkcja pozwala zapamiętywac konkretne wyszukiwania co umożliwia szybki powrót do najczęściej używanych danych.

Jeśli są Państwo zainteresowani dostępem do tej
funkcji, prosimy o kontakt pod adresem mailowym:
ikar[at]hta.pl
lub telefoniczny (+48) 502 495 488OK