2017.11.22

Dodatkowe środki na ochronę zdrowia

Ministerstwo Zdrowia opublikowało informację na temat przeznaczenia dodatkowych środków przeznaczonych na ochronę zdrowia, które łącznie wynoszą 3,27 mld zł.

We wrześniu br. wydatki na ochronę zdrowia w Polsce na 2017 r. zostały zwiększone o kwotę 764 mln zł., w tym:

 • ok. 364 mln zł - na dodatkowe świadczenia dla Narodowego Funduszu Zdrowia w celu zmniejszenia kolejek w takich priorytetowych dziedzinach, jak:
  • operacje usunięcia zaćmy,
  • operacje wszczepienia endoprotezy stawu kolanowego lub biodrowego,
  • wykonanie diagnostyki obrazowej w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego,
  • leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C;
  • ok. 400 mln zł -na zwiększenie w III kwartale tego roku finansowania świadczeń udzielanych w specjalistycznych oddziałach dziecięcych, w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii (OAiT) oraz „nielimitowanych” świadczeń diagnostyki onkologicznej lub leczenia onkologicznego udzielanych na podstawie karty DILO.

  Nadwyżkowe środki mają także posłużyć na sfinansowanie spłaty dużej części nadwykonań świadczeń opieki zdrowotnej, które zostały udzielone przez świadczeniodawców w bieżącym roku oraz poprzednich latach. W tym celu przeznaczono:

  • 572 mln zł z funduszu zapasowego NFZ,
  • do 1 mld zł z budżetu państwa jako dotacje dla NFZ z przeznaczeniem na spłatę nadwykonań i świadczeń wysokospecjalistycznych.

2017.11.16

Zmiana planu finansowego NFZ

W opublikowanym Zarządzeniu Nr 113/2017/DEF Prezesa NFZ z dnia 15 listopada 2017 r.   w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 rok zwiększyła się pozycja B2 "Koszty świadczeń opieki zdrowotnej" w planach oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia o kwotę 571 821 tys. zł

Obraz niedostępny

2017.11.16

Podsumowanie MZ - "Dobre 2 lata dla zdrowia"

Podczas konferencji prasowej w dniu 15.11.2017  minister Konstanty Radziwiłł podsumował dwa lata działań Ministerstwa Zdrowia. 

Do dziś w ramach programu 75+ osoby starsze otrzymały bezpłatnie w aptekach prawie 50 milionów opakowań leków, które były wystawione na ponad 18 milionach recept. Z programu korzysta ponad 2 miliony polskich seniorów.

„Nasz plan na drugą część kadencji obejmuje ponad 20 projektów legislacyjnych” – powiedział minister. Projekty te mają dotyczyć między innymi przepisów dotyczących refundacji i prawa farmaceutycznego.

Obraz niedostępny

2017.11.15

Leki refundowane zagrożone brakiem dostępności

W związku z publikacją Obwieszczenie Ministra Zdrowia  z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na 15 listopada 2017 roku przeanalizowano je pod kątem leków obecnie refundowanych. Na liście znalazło się 166 opakowań preparatów refundowanych z 58 grup limitowych. Na liście nie zaszły żadne zmiany, w porównaniu do Obwieszczenia MZ z 14 września 2017 roku. 

Informacje na temat ustalania listy leków zagrożonych brakiem dostępności  tutaj .

2017.11.13

Raport OECD o stanie zdrowia Europejczyków 2017

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) po raz kolejny przygotowała raport o stanie zdrowia i o kondycji opieki medycznej w 35 wysoko rozwiniętych krajach świata ( Health at a Glance 2017 ). Opracowanie przedstawia najnowsze dane i trendy dotyczące kluczowych wskaźników wyników zdrowotnych i systemów opieki zdrowotnej w 35 krajach członkowskich OECD, w tym Polski. Zawiera m.in. informacje o stanie zdrowia Europejczyków i o kondycji opieki medycznej na naszym kontynencie.

Obraz niedostępny

Dostęp do tego modułu jest zablokowany.
W celu uzyskania dostępu prosimy skontaktować się
z administratorem witryny z ramienia Państwa firmy.OK

Dostęp do tego modułu jest zablokowany.
W celu uzyskania dostępu prosimy skontaktować się
z administratorem witryny z ramienia Państwa firmy.

OK

Dostęp do tego modułu jest zablokowany.
W celu uzyskania dostępu prosimy skontaktować się
z administratorem witryny z ramienia Państwa firmy.

OK

Rozbudowany model, pozwalający na przewidzenie
uruchomienia mechanizmu payback oraz jego poziomu
w polskim systemie ochrony zdrowia.

Jeśli są Państwo zainteresowani dostępem do tej
funkcji, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: ikar[at]hta.pl
lub telefoniczny (+48) 502 495 488

OK

Dostęp do tego modułu jest zablokowany.
W celu uzyskania dostępu prosimy skontaktować się
z administratorem witryny z ramienia Państwa firmy.

OK

Dostęp do tego modułu jest chwilowo zablokowany.OK

Funkcja pozwalająca wygenerować kalkulator do pliku MS Excel służący do symulacji zmian cen refundowanych produktów w obrębie grup limitowych z dodatkowymi obliczeniami obrazującymi wpływ na budżet.

Jeśli są Państwo zainteresowani dostępem do tej
funkcji, prosimy o kontakt pod adresem mailowym:
ikar[at]hta.pl
lub telefoniczny (+48) 502 495 488OK

Funkcja pozwalająca wygenerować wykresy obrazujące sytuację wybranego produktu lub grupy limitowej w zakresie zmian cen oraz sprzedaży.

Jeśli są Państwo zainteresowani dostępem do tej
funkcji, prosimy o kontakt pod adresem mailowym:
ikar[at]hta.pl
lub telefoniczny (+48) 502 495 488OK

Funkcja pozwala zapamiętywac konkretne wyszukiwania co umożliwia szybki powrót do najczęściej używanych danych.

Jeśli są Państwo zainteresowani dostępem do tej
funkcji, prosimy o kontakt pod adresem mailowym:
ikar[at]hta.pl
lub telefoniczny (+48) 502 495 488OK