2018.02.23

Aktualizacja danych sprzedażowych XI 2017

W związku z nowymi danymi sprzedażowymi opublikowanymi w ramach komunikatu DGL z dnia 23.02.2018 r. o wielkości kwoty refundacji i liczbie zrefundowanych opakowań od stycznia do listopada 2017, zaktualizowano bazę aplikacji IKAR pro o te dane.
2018.02.20

Projekt obwieszczenia MZ z dnia 20-02-2018 r.

W związku z publikacją PROJEKTU OBWIESZCZENIA MINISTRA ZDROWIA w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 marca 2018 r. publikujemy RAPORTY porównujące zmiany jakie zaszły w stosunku do obowiązującego obwieszczenia.

 • Raporty ogólne (pliki: 2018-03-01_vs_2018-01-01_ref_...) porównują liczbę opakowań, grup limitowych oraz substancji czynnych w poszczególnych wykazach (A, B i C)
 • Raporty szczegółowe (pliki: 2018-03-01_vs_2018-01-01_opak_...) odnoszą się do zmian cen (urzędowe, hurtowe, detaliczne, limity finansowania) w podziale na poszczególne grupy limitowe (osobno dla wykazów A, B i C).

Raporty są do pobrania tutaj (wersje pdf) lub po zalogowaniu się z menu bocznego (wersje pdf + excel, wybierając Raporty -> Obwieszczenie vs Projekt).

2018.02.13

Aktualizacja raportu Kolejki w programach lekowych

Na podstawie najnowszych danych o kolejkach w programach lekowych zaktualizowano raport Kolejki w programach lekowych. Według najnowszych danych, liczba osób oczekujących na świadczenia wykonywane w ramach programów lekowych na koniec ostatniego zaraportowanego miesiąca sprawozdawczego wynosiła 9 773 osoby. Najwięcej osób oczekiwało na realizację programów:

 1. B.71. Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową – 6 229 oczekujących
 2. B.70. Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) – 981 oczekujących
 3. B.29. Leczenie stwardnienia rozsianego – 819 oczekujących
 4. B.1. Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B – 389 oczekujących
 5. B.33. Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym – 292 oczekujących

W ostatnim zaraportowanym miesiącu sprawozdawczym z listy osób oczekujących skreślono 1 701 osób z powodu wykonania świadczenia w ramach programu lekowego. Średni czas oczekiwania na jego wykonanie wynosił 5,68 dni.

Raport dostępny po zalogowaniu się, przez wybór z menu bocznego odpowiedniego narzędzia aplikacji (jak w przypadku pozostałych raportów).

Zapraszamy do korzystania!

2018.02.13

Łatwiejszy dostęp do wyrobów medycznych

Dnia 3 marca 2018 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Nowy dokument wprowadza następujące zmiany:

 • Poszerzenie wykazu wyrobów medycznych o:
 • zbiornik na insulinę do osobistej pompy insulinowej,
 • wyroby medyczne do Systemu Ciągłego MonitorowaniaGlikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT) – sensor/elektroda i transmiter/nadajnik.
 • Wprowadzenie możliwości (w uzasadnionych medycznie przypadkach) skrócenia czasu użytkowania wózków inwalidzkich dla dorosłych.
 • Zwiększenie limitów ilościowych na środki absorpcyjne z 60 do 90 sztuk na miesiąc.
 • Rozszerzenie kryterium przyznawania wyrobów stomijnych o pacjentów z przetoką ślinową.

2018.02.05

Aktualizacja danych sprzedażowych X 2017

W związku z nowymi danymi sprzedażowymi opublikowanymi w ramach komunikatu DGL z dnia 05.02.2018 r. o wielkości kwoty refundacji i liczbie zrefundowanych opakowań od stycznia do października 2017, zaktualizowano bazę aplikacji IKAR pro o te dane.

Dostęp do tego modułu jest zablokowany.
W celu uzyskania dostępu prosimy skontaktować się
z administratorem witryny z ramienia Państwa firmy.OK

Dostęp do tego modułu jest zablokowany.
W celu uzyskania dostępu prosimy skontaktować się
z administratorem witryny z ramienia Państwa firmy.

OK

Dostęp do tego modułu jest zablokowany.
W celu uzyskania dostępu prosimy skontaktować się
z administratorem witryny z ramienia Państwa firmy.

OK

Rozbudowany model, pozwalający na przewidzenie
uruchomienia mechanizmu payback oraz jego poziomu
w polskim systemie ochrony zdrowia.

Jeśli są Państwo zainteresowani dostępem do tej
funkcji, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: ikar[at]hta.pl
lub telefoniczny (+48) 502 495 488

OK

Dostęp do tego modułu jest zablokowany.
W celu uzyskania dostępu prosimy skontaktować się
z administratorem witryny z ramienia Państwa firmy.

OK

Dostęp do tego modułu jest chwilowo zablokowany.OK

Funkcja pozwalająca wygenerować kalkulator do pliku MS Excel służący do symulacji zmian cen refundowanych produktów w obrębie grup limitowych z dodatkowymi obliczeniami obrazującymi wpływ na budżet.

Jeśli są Państwo zainteresowani dostępem do tej
funkcji, prosimy o kontakt pod adresem mailowym:
ikar[at]hta.pl
lub telefoniczny (+48) 502 495 488OK

Funkcja pozwalająca wygenerować wykresy obrazujące sytuację wybranego produktu lub grupy limitowej w zakresie zmian cen oraz sprzedaży.

Jeśli są Państwo zainteresowani dostępem do tej
funkcji, prosimy o kontakt pod adresem mailowym:
ikar[at]hta.pl
lub telefoniczny (+48) 502 495 488OK

Funkcja pozwala zapamiętywac konkretne wyszukiwania co umożliwia szybki powrót do najczęściej używanych danych.

Jeśli są Państwo zainteresowani dostępem do tej
funkcji, prosimy o kontakt pod adresem mailowym:
ikar[at]hta.pl
lub telefoniczny (+48) 502 495 488OK