Symulacja Paybacku w hipotetycznej sytuacji przekroczenia całkowitego budżetu na refundację w roku rozliczeniowym.

Zgodnie z ustawą refundacyjną, mechanizm Payback zostanie uruchomiony, jeśli będzie przekroczony całkowity budżet na refundację (w tym rezerwa) w danym roku rozliczeniowym.

Kalkulator Payback stanowi symulację obliczania Paybacku w przykładowej grupie limitowej w hipotetycznej sytuacji przekroczenia całkowitego budżetu na refundację w aktualnym roku rozliczeniowym. Dodatkowo zawiera statystyki dla kwot przekroczenia i zwrotów dla wszystkich grup limitowych obejmujących leki refundowane w ramach listy A wykazu leków refundowanych. Narzędzie to umożliwia wnioskodawcy analizę czy obniżenie sprzedaży lub ceny leku w celu uniknięcia Paybacku jest racjonalne, tzn. w którym momencie przychód utracony wynikający z mniejszej sprzedaży/obniżenia ceny leku jest niższy od Paybacku, który firma musiałaby zapłacić dla danego leku ze względu na przekroczenie kwoty refundacji z roku poprzedzającego.

Założenia przyjęte w kalkulatorze:

  • wszystkie leki nie posiadają instrumentów dzielenia ryzyka,
  • planowana kwota refundacji w danej grupie w roku poprzedzającym, o której mowa w ustawie refundacyjnej to kwota refundacji w tej grupie w roku poprzedzającym,
  • kwoty zwrotu szacowane są dla opakowań,
  • leki, które w danym roku zostały wycofane z refundacji, są uwzględniane w szacowaniu kwot zwrotu, za urzędową cenę zbytu za DDD na koniec roku rozliczeniowego tych preparatów przyjmowana jest ich ostatnia obowiązująca cena za DDD z obwieszczenia MZ.

Dostęp do tego modułu jest zablokowany.
W celu uzyskania dostępu prosimy skontaktować się
z administratorem witryny z ramienia Państwa firmy.OK

Dostęp do tego modułu jest zablokowany.
W celu uzyskania dostępu prosimy skontaktować się
z administratorem witryny z ramienia Państwa firmy.

OK

Dostęp do tego modułu jest zablokowany.
W celu uzyskania dostępu prosimy skontaktować się
z administratorem witryny z ramienia Państwa firmy.

OK

Rozbudowany model, pozwalający na przewidzenie
uruchomienia mechanizmu payback oraz jego poziomu
w polskim systemie ochrony zdrowia.

Jeśli są Państwo zainteresowani dostępem do tej
funkcji, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: ikar[at]hta.pl
lub telefoniczny (+48) 502 495 488

OK

Dostęp do tego modułu jest zablokowany.
W celu uzyskania dostępu prosimy skontaktować się
z administratorem witryny z ramienia Państwa firmy.

OK

Dostęp do tego modułu jest chwilowo zablokowany.OK

Funkcja pozwalająca wygenerować kalkulator do pliku MS Excel służący do symulacji zmian cen refundowanych produktów w obrębie grup limitowych z dodatkowymi obliczeniami obrazującymi wpływ na budżet.

Jeśli są Państwo zainteresowani dostępem do tej
funkcji, prosimy o kontakt pod adresem mailowym:
ikar[at]hta.pl
lub telefoniczny (+48) 502 495 488OK

Funkcja pozwalająca wygenerować wykresy obrazujące sytuację wybranego produktu lub grupy limitowej w zakresie zmian cen oraz sprzedaży.

Jeśli są Państwo zainteresowani dostępem do tej
funkcji, prosimy o kontakt pod adresem mailowym:
ikar[at]hta.pl
lub telefoniczny (+48) 502 495 488OK

Funkcja pozwala zapamiętywac konkretne wyszukiwania co umożliwia szybki powrót do najczęściej używanych danych.

Jeśli są Państwo zainteresowani dostępem do tej
funkcji, prosimy o kontakt pod adresem mailowym:
ikar[at]hta.pl
lub telefoniczny (+48) 502 495 488OK