Informacje o wyszukiwaniu zaawansowanym »

WYSZUKIWARKA ZAAWANSOWANA

Wyszukiwanie proste

Wyszukiwanie opakowań leków finansowanych ze środków publicznych przeprowadzić można w ramach 6 kategorii:

 • Kodu ATC »

  Kod ATC

  Wyszukiwanie po kodzie ATC przeprowadzane jest po uwzględnieniu klasyfikacji poszczególnych produktów ze względu na drogę podania, nazwę substancji czynnej oraz wskazanie. Dla uproszczenia funkcja automatycznego uzupełniania kodów ATC przedstawia jedynie wartości odpowiadające produktom finansowanym ze środków publicznych w Polsce.

 • Substancji »

  Substancja

  Wyszukiwanie po nazwie substancji przeprowadzane jest po nazwach w języku polskim, angielskim i łacińskim. Wprowadzany tekst wyszukiwany jest domyślnie jedynie na początku wyrazów, bez rozróżniania wielkości znaków. Wyszukiwanie wewnątrz ciągu znaków możliwe jest po podaniu dodatkowego znaku * na początku wyszukiwanego wyrażenia.

  Wyszukanie wyrobów medycznych możliwe jest po podaniu hasła "wyrób medyczny".

 • Grupy limitowej »

  Grupa limitowa

  Obsługa wyszukiwania spośród grup limitowych przeprowadzana jest z wykorzystaniem dwóch trybów:

  • pierwszy pozwala na wyszukiwanie po numerach grup limitowych; jest on dostępny w przypadku podania cyfry jako pierwszego znaku;
  • w przypadku, gdy wyszukiwane hasło rozpoczyna się od litery, wynik stanowi wyszukanie tego wyrażenia w opisach poszczególnych grup limitowych.
 • Nazwy leku »

  Nazwa leku

  Wyszukiwanie po nazwie leku przeprowadzane jest po nazwach poszczególnych produktów medycznych. Wprowadzany tekst wyszukiwany jest domyślnie jedynie na początku wyrazów, bez rozróżniania wielkości znaków. Wyszukiwanie wewnątrz ciągu znaków możliwe jest po podaniu dodatkowego znaku * na początku wyszukiwanego wyrażenia.

 • Programu lekowego »

  Program lekowy

  Obsługa wyszukiwania programu lekowego przeprowadzana jest z wykorzystaniem dwóch metod:

  • pierwsza pozwala na wyszukiwanie po numerach kodu załącznika; jest on dostępny w przypadku podania litery B, kropki oraz cyfry jako pierwszych znaków;
  • w przypadku, gdy wyszukiwane hasło rozpoczyna się od innej kombinacji znaków, wynik stanowi wyszukanie tego wyrażenia w opisach poszczególnych kodów załącznika.
 • Podmiotu odpowiedzialnego »

  Podmiot odpowiedzialny

  Wyszukiwanie po nazwie podmiotu odpowiedzialnego przeprowadzane jest po nazwach poszczególnych podmiotów odpowiedzialnych za dane produkty medyczne. Wprowadzany tekst wyszukiwany jest domyślnie jedynie na początku wyrazów, bez rozróżniania wielkości znaków. Wyszukiwanie wewnątrz ciągu znaków możliwe jest po podaniu dodatkowego znaku * na początku wyszukiwanego wyrażenia.

Wyszukiwane jest przeprowadzane z perspektywy aktualnie obowiązującego obwieszczenia. Odpowiednie zapytania mogą więc zwracać wynik puste w przypadku przeprowadzenia wyszukiwania dla danych, których finansowanie zostało zaprzestane. Rozpoczęcie wprowadzania zapytania aktywuje okno z podpowiedziami generowanymi na podstawie danych dostępnych w bazie.

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyszukiwarka zaawansowana umożliwia łączenie ze sobą wyników wielu wyszukiwań prostych.

Łączenie zapytań

Poszczególne wyszukania proste mogą zostać przeprowadzone w ramach jednej z 4 kategorii, analogicznych do tych z wyszukiwarki podstawowej. Uszeregowane w odpowiedniej kolejności, stanowią one podstawę do wykonania na ich wynikach jednej z 3 dostępnych operacji logicznych: sumowania (OR), wybrania części wspólnej (AND) oraz wybrania różnicy (AND NOT).

Dodawanie/usuwanie elementów

Kolejne zapytania można dodawać z wykorzystaniem symbolu "+", znajdującego się na w dolnym prawym rogu formatki wyszukiwania zaawansowanego, natomiast usuwać za pomocą symbolu "-", znajdującego się po prawej stronie wiersza zapytania prostego, które chcemy usunąć.

Zmiana kolejności

W przypadku podania więcej niż dwóch zapytań działania zawsze wykonywane są w kolejności od góry do dołu.

Dodatkowo kolejność wykonywania działań można zmieniać poprzez ręczne przesunięcie w górę lub w dół pola zapytania. Opcja ta jest dostępna dla wszystkich poza pierwszym zapytaniem, z wykorzystaniem łapki myszki pojawiającej się po najechaniu na przestrzenie pomiędzy kolejnymi polami zapytania.

Uwagi dotyczące pustych zapytań

W przypadku podania wartości pustej w polu wyszukiwania, dane zapytanie nie jest brane pod uwagę w momencie wyznaczania wyniku działania wyszukiwania zaawansowanego.

Wykresy »
Export »
Raporty »
Historia »
Kalkulatory »

Funkcja pozwalająca wygenerować
szczegółowy raport porównujący zmiany
pomiędzy obwieszczeniami dla każdej z grup limitowych.

Jeśli są Państwo zainteresowani dostępem do tej
funkcji, prosimy o kontakt z administratorem
z ramienia Państwa firmy lub pod adresem e-mail:
ikar[at]hta.pl
lub telefoniczny: (+48) 502 495 488.

OK

Funkcja pozwalająca wygenerować
szczegółowy raport porównujący zmiany
pomiędzy obwieszczeniami dla każdej z grup limitowych.

Jeśli są Państwo zainteresowani dostępem do tej
funkcji, prosimy o kontakt pod adresem e-mail:
ikar[at]hta.pl
lub telefoniczny: (+48) 502 495 488.

OK

Funkcja pozwalająca wygenerować
szczegółowy raport porównujący
aktualne obwieszczenie z projektem kolejnego.

Jeśli są Państwo zainteresowani dostępem do tej
funkcji, prosimy o kontakt z administratorem
z ramienia Państwa firmy lub pod adresem e-mail:
ikar[at]hta.pl
lub telefoniczny: (+48) 502 495 488.

OK

Funkcja pozwalająca wygenerować
szczegółowy raport porównujący
aktualne obwieszczenie z projektem kolejnego.

Jeśli są Państwo zainteresowani dostępem do tej
funkcji, prosimy o kontakt pod adresem e-mail:
ikar[at]hta.pl
lub telefoniczny: (+48) 502 495 488.

OK

Funkcja pozwalająca wygenerować szczegółowy raport
przedstawiający błędy w projekcie obwieszczenia lub
w przypadku jego ogłoszenia – w obwieszczeniu obowiązującym.

Jeśli są Państwo zainteresowani dostępem do tej
funkcji, prosimy o kontakt z administratorem
z ramienia Państwa firmy lub pod adresem e-mail:
ikar[at]hta.pl
lub telefoniczny: (+48) 502 495 488.

OK

Funkcja pozwalająca wygenerować szczegółowy raport
przedstawiający błędy w projekcie obwieszczenia lub
w przypadku jego ogłoszenia – w obwieszczeniu obowiązującym.

Jeśli są Państwo zainteresowani dostępem do tej
funkcji, prosimy o kontakt pod adresem e-mail:
ikar[at]hta.pl
lub telefoniczny: (+48) 502 495 488.

OK

Funkcja prezentująca zbiorcze informacje dotyczące
programów lekowych razem z danymi na temat umów
między świadczeniodawcami a NFZ na realizację tych
programów.

Jeśli są Państwo zainteresowani dostępem do tej
funkcji, prosimy o kontakt z administratorem
z ramienia Państwa firmy lub pod adresem e-mail:
ikar[at]hta.pl
lub telefoniczny: (+48) 502 495 488.

OK

Funkcja prezentująca zbiorcze informacje dotyczące
programów lekowych razem z danymi na temat umów
między świadczeniodawcami a NFZ na realizację tych
programów.

Jeśli są Państwo zainteresowani dostępem do tej
funkcji, prosimy o kontakt pod adresem e-mail:
ikar[at]hta.pl
lub telefoniczny: (+48) 502 495 488.

OK

Raport prezentujący liczbę osób w danym programie lekowym z podziałem na typ świadczenia (substancja, kwalifikacja, procedury) oraz rok.

Jeśli są Państwo zainteresowani dostępem do tej
funkcji, prosimy o kontakt pod adresem e-mail:
ikar[at]hta.pl
lub telefoniczny: (+48) 502 495 488.

OK

Raport prezentujący liczbę osób w danym programie lekowym z podziałem na typ świadczenia (substancja, kwalifikacja, procedury) oraz rok.

Jeśli są Państwo zainteresowani dostępem do tej
funkcji, prosimy o kontakt pod adresem e-mail:
ikar[at]hta.pl
lub telefoniczny: (+48) 502 495 488.

OK

Raport przedstawiający stan kolejek pacjentów w ramach programów lekowych

Jeśli są Państwo zainteresowani dostępem do tej
funkcji, prosimy o kontakt pod adresem e-mail:
ikar[at]hta.pl
lub telefoniczny: (+48) 502 495 488.

OK

Raport umożliwia szczegółową analizę refundacji wybranej substancji czynnej w ramach programów lekowych,
w tym analizę kwoty refundacji poszczególnych opakowań czy zużycia substancji w podziale na programy lekowe.

Jeśli są Państwo zainteresowani dostępem do tej
funkcji, prosimy o kontakt pod adresem e-mail:
ikar[at]hta.pl
lub telefoniczny: (+48) 502 495 488.

OK

Raport przedstawiający stan kolejek pacjentów w ramach programów lekowych

Jeśli są Państwo zainteresowani dostępem do tej
funkcji, prosimy o kontakt pod adresem e-mail:
ikar[at]hta.pl
lub telefoniczny: (+48) 502 495 488.

OK

Raport umożliwia szczegółową analizę refundacji wybranej substancji czynnej w ramach programów lekowych,
w tym analizę kwoty refundacji poszczególnych opakowań czy zużycia substancji w podziale na programy lekowe.

Jeśli są Państwo zainteresowani dostępem do tej
funkcji, prosimy o kontakt pod adresem e-mail:
ikar[at]hta.pl
lub telefoniczny: (+48) 502 495 488.

OK

Raport zawiera informację o liczbie zrealizowanych świadczeń, liczbie pacjentów z nich korzystających
oraz wartości umów z NFZ na te świadczenia. Umożliwia ocenę realizacji kontraktów na programy lekowe.

Jeśli są Państwo zainteresowani dostępem do tej
funkcji, prosimy o kontakt pod adresem e-mail:
ikar[at]hta.pl
lub telefoniczny: (+48) 502 495 488.

OK

Raport zawiera informację o liczbie zrealizowanych świadczeń, liczbie pacjentów z nich korzystających
oraz wartości umów z NFZ na te świadczenia. Umożliwia ocenę realizacji kontraktów na programy lekowe.

Jeśli są Państwo zainteresowani dostępem do tej
funkcji, prosimy o kontakt pod adresem e-mail:
ikar[at]hta.pl
lub telefoniczny: (+48) 502 495 488.

OK

Funkcja prezentująca zmiany w zapisach programów lekowych.

Jeśli są Państwo zainteresowani dostępem do tej
funkcji, prosimy o kontakt pod adresem e-mail:
ikar[at]hta.pl
lub telefoniczny: (+48) 502 495 488.

OK

Funkcja prezentująca zmiany w zapisach programów lekowych.

Jeśli są Państwo zainteresowani dostępem do tej
funkcji, prosimy o kontakt pod adresem e-mail:
ikar[at]hta.pl
lub telefoniczny: (+48) 502 495 488.

OK

Raport obejmuje analizę zmian
na liście leków refundowanych
związanych z pierwszymi zmianami
decyzji refundacyjnych.

Jeśli są Państwo zainteresowani dostępem do tej
funkcji, prosimy o kontakt z administratorem
z ramienia Państwa firmy lub pod adresem e-mail:
ikar[at]hta.pl
lub telefoniczny: (+48) 502 495 488.

OK

Raport obejmuje analizę zmian
na liście leków refundowanych
związanych z pierwszymi zmianami
decyzji refundacyjnych.

Jeśli są Państwo zainteresowani dostępem do tej
funkcji, prosimy o kontakt pod adresem e-mail:
ikar[at]hta.pl
lub telefoniczny: (+48) 502 495 488.

OK

Kalkulator wyznaczający ceny nowego produktu leczniczego,
który może być wpisany na wykaz leków refundowanych w
wybranej grupie limitowej.

Jeśli są Państwo zainteresowani dostępem do tego
kalkulatora, prosimy o kontakt z administratorem
z ramienia Państwa firmy lub pod adresem e-mail:
ikar[at]hta.pl
lub telefoniczny (+48) 502 495 488

OK

Rozszerzenie kalkulatora cenowego o funkcję
wyznaczającą maksymalne ceny nowego produktu
leczniczego, który może być wpisany na wykaz
leków refundowanych w wybranej grupie limitowej.

Jeśli są Państwo zainteresowani dostępem do tego
kalkulatora, prosimy o kontakt z administratorem
z ramienia Państwa firmy lub pod adresem e-mail:
ikar[at]hta.pl
lub telefoniczny (+48) 502 495 488

OK

Kalkulatory pozwalające przeprowadzić obliczenia
w ramach istniejącej już grupy i ocenić, jak
zmienią się wydatki NFZ czy też dochody producenta
po zmianie ceny produktu leczniczego.

Jeśli są Państwo zainteresowani dostępem do tego
kalkulatora, prosimy o kontakt z administratorem
z ramienia Państwa firmy lub pod adresem e-mail:
ikar[at]hta.pl
lub telefoniczny (+48) 502 495 488

OK

Funkcja pozwalająca na eksport wyszukanych danych
refundacyjnych do pliku MS Excel, z podziałem na
poszczególne kategorie.

Jeśli są Państwo zainteresowani dostępem do tej
funkcji, prosimy o kontakt pod adresem e-mail:
ikar[at]hta.pl
lub telefoniczny: +48 502 495 488.

OK

Funkcja pozwalająca wygenerować wykresy obrazujące
sytuację wybranego produktu lub grupy limitowej w zakresie
zmian cen oraz sprzedaży.

Jeśli są Państwo zainteresowani dostępem do tej
funkcji, prosimy o kontakt pod adresem e-mail:
ikar[at]hta.pl
lub telefoniczny: +48 502 495 488.

OK

Funkcja pozwalająca wygenerować wykresy obrazujące
sytuację wybranego produktu lub grupy limitowej w zakresie
zmian cen oraz sprzedaży.

translation missing: pl.wykresy5 ikar[at]hta.pl
lub telefoniczny: +48 502 495 488.

OK

Funkcja pozwalająca wygenerować wykresy obrazujące
wartość sprzedaży lub jej wielkość w liczbach w przekroju
czasowym dla wybranych produktów.

Jeśli są Państwo zainteresowani dostępem do tej
funkcji, prosimy o kontakt pod adresem e-mail:
ikar[at]hta.pl
lub telefoniczny: +48 502 495 488.

OK

Funkcja pozwalająca wygenerować wykresy obrazujące
wartość sprzedaży lub jej wielkość w liczbach w przekroju
czasowym dla wybranych produktów.

Jeśli są Państwo zainteresowani dostępem do tej
funkcji, prosimy o kontakt z administratorem
z ramienia Państwa firmy lub pod adresem e-mail:
ikar[at]hta.pl lub telefoniczny: +48 502 495 488.

OK

Funkcja pozwalająca wygenerować wykresy obrazujące
poziomy cen i limitów wybranych produktów w przeliczeniu
na DDD lub opakowanie.

Jeśli są Państwo zainteresowani dostępem do tej
funkcji, prosimy o kontakt pod adresem e-mail:
ikar[at]hta.pl
lub telefoniczny: +48 502 495 488.

OK

Funkcja pozwalająca wygenerować wykresy obrazujące
poziomy cen i limitów wybranych produktów w przeliczeniu
na DDD lub opakowanie.

Jeśli są Państwo zainteresowani dostępem do tej
funkcji, prosimy o kontakt z administratorem
z ramienia Państwa firmy lub pod adresem e-mail:
ikar[at]hta.pl
lub telefoniczny: +48 502 495 488.

OK

Funkcja pozwalająca wygenerować wykresy obrazujące
udziały poszczególnych produktów w grupie limitowej,
grupie wybranych produktów oraz ich zmienność w czasie.

Jeśli są Państwo zainteresowani dostępem do tej
funkcji, prosimy o kontakt pod adresem e-mail:
ikar[at]hta.pl
lub telefoniczny: +48 502 495 488.

OK

Funkcja pozwalająca wygenerować wykresy obrazujące
udziały poszczególnych produktów w grupie limitowej,
grupie wybranych produktów oraz ich zmienność w czasie.

Jeśli są Państwo zainteresowani dostępem do tej
funkcji, prosimy o kontakt z administratorem
z ramienia Państwa firmy lub pod adresem e-mail:
ikar[at]hta.pl
lub telefoniczny: +48 502 495 488.

OK

Funkcja pozwalająca wygenerować wykresy obrazujące
relację pomiędzy cenami detalicznymi a limitami
dla wybranych produktów.

Jeśli są Państwo zainteresowani dostępem do tej
funkcji, prosimy o kontakt pod adresem e-mail:
ikar[at]hta.pl
lub telefoniczny: +48 502 495 488.

OK

Funkcja pozwalająca wygenerować wykresy obrazujące
relację pomiędzy cenami detalicznymi a limitami
dla wybranych produktów.

Jeśli są Państwo zainteresowani dostępem do tej
funkcji, prosimy o kontakt z administratorem
z ramienia Państwa firmy lub pod adresem e-mail:
ikar[at]hta.pl
lub telefoniczny: +48 502 495 488.

OK

Funkcja pozwalająca wygenerować wykresy obrazujące
jednocześnie dwa elementy: sprzedaż/udziały oraz poziomy
cen/limitów dla wybranych produktów w czasie.

Jeśli są Państwo zainteresowani dostępem do tej
funkcji, prosimy o kontakt pod adresem e-mail:
ikar[at]hta.pl
lub telefoniczny: +48 502 495 488.

OK

Funkcja pozwalająca wygenerować wykresy obrazujące
jednocześnie dwa elementy: sprzedaż/udziały oraz poziomy
cen/limitów dla wybranych produktów w czasie.

Jeśli są Państwo zainteresowani dostępem do tej
funkcji, prosimy o kontakt z administratorem
z ramienia Państwa firmy lub pod adresem e-mail:
ikar[at]hta.pl
lub telefoniczny: +48 502 495 488.

OK

Nie określono danych do wyświetlania. Skorzystaj
z wyszukiwarki w celu odnalezienia produktów,
które Cię interesują.

OK

Nie określono danych do wyświetlania
Wybierz interesujące Cię opakowania w tabeli danych.

OK

Wykres cenowy - dynamika zmian

Wykres cenowy - dane aktualne

Wykres sprzedażowy - wartości

Wykres sprzedażowy - udziały

Wykres mieszany

Dostęp do tego modułu jest zablokowany.
W celu uzyskania dostępu prosimy skontaktować się
z administratorem witryny z ramienia Państwa firmy.OK

Dostęp do tego modułu jest zablokowany.
W celu uzyskania dostępu prosimy skontaktować się
z administratorem witryny z ramienia Państwa firmy.

OK

Dostęp do tego modułu jest zablokowany.
W celu uzyskania dostępu prosimy skontaktować się
z administratorem witryny z ramienia Państwa firmy.

OK

Rozbudowany model, pozwalający na przewidzenie
uruchomienia mechanizmu payback oraz jego poziomu
w polskim systemie ochrony zdrowia.

Jeśli są Państwo zainteresowani dostępem do tej
funkcji, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: ikar[at]hta.pl
lub telefoniczny (+48) 502 495 488

OK

Dostęp do tego modułu jest zablokowany.
W celu uzyskania dostępu prosimy skontaktować się
z administratorem witryny z ramienia Państwa firmy.

OK

Dostęp do tego modułu jest chwilowo zablokowany.OK

Funkcja pozwalająca wygenerować kalkulator do pliku MS Excel służący do symulacji zmian cen refundowanych produktów w obrębie grup limitowych z dodatkowymi obliczeniami obrazującymi wpływ na budżet.

Jeśli są Państwo zainteresowani dostępem do tej
funkcji, prosimy o kontakt pod adresem mailowym:
ikar[at]hta.pl
lub telefoniczny (+48) 502 495 488OK

Funkcja pozwalająca wygenerować wykresy obrazujące sytuację wybranego produktu lub grupy limitowej w zakresie zmian cen oraz sprzedaży.

Jeśli są Państwo zainteresowani dostępem do tej
funkcji, prosimy o kontakt pod adresem mailowym:
ikar[at]hta.pl
lub telefoniczny (+48) 502 495 488OK

Funkcja pozwala zapamiętywac konkretne wyszukiwania co umożliwia szybki powrót do najczęściej używanych danych.

Jeśli są Państwo zainteresowani dostępem do tej
funkcji, prosimy o kontakt pod adresem mailowym:
ikar[at]hta.pl
lub telefoniczny (+48) 502 495 488OK